FAQ: Lista testów

Ile adresów URL mogę monitorować?

Liczba testów zależna jest od wybranego przez Ciebie pakietu subskrypcji - patrz Cennik.

Jak dodać nowy test?

W sekcji "Testy", pod listą testów znajduje się przycisk "Dodaj nowy test". Zadziała, jeżeli nie zostały jeszcze wykorzystane wszystkie testy dostępne w ramach danego planu subskrypcji.

Jak mogę wstrzymać monitorowanie?

Wystarczy, że klikniesz ikonę "", wyświetlany w kolumnie "status" przy Twoim teście. Zmieni się na "" i monitorowanie zostanie wstrzymane.

Czy mogę tymczasowo wyłączyć wysyłanie alertów?

Tak. Wystarczy, że klikniesz ikonę "" przy testach, dla których chcesz wyciszyć wysyłanie alertów. Wstrzymane zostanie wysyłanie alertów wszelkiego rodzaju - e-mailowych, SMSowych i głosowych.

Czy jest dostępna opcja automatycznego odświeżania listy testów?

Obecnie lista testów nie odświeża się samoczynnie. Ale, jeżeli potrzebujesz ją często przeładowywać i nie chcesz tego robić ręcznie, możesz do tego celu użyć specjalnej wtyczki do przeglądarki, na przykład Easy Auto Refresh dla Chrome lub Tab Reloader dla Firefoxa.

Jak dodać okno serwisowe?

Żeby zaplanowane prace serwisowe (planowa niedostępność serwisu) nie zakłóciły Twoich statystyk, możesz zdefiniować okno serwisowe - czyli czas, w którym monitorowanie zostanie wstrzymane.
W tym celu, na liście testów ("Testy") zaznacz wszystkie testy, których przerwa ma dotyczyć a następnie z listy rozwijanej poniżej listy wybierz "Dodaj okno serwisowe" i kliknij "OK".
W kolejnym kroku zdefiniuj datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia przerwy.

Jak wygenerować raport zbiorczy dla kilku testów?

Na liście testów ("Testy") zaznacz wszystkie testy, które chcesz uwzględnić w raporcie a następnie wybierz opcję "Raport zbiorczy" z listy rozwijanej poniżej listy testów. Po kliknięciu "OK" zobaczysz zbiorcze statystyki i będziesz mieć możliwość określenia zakresu czasowego oraz wygenerowania dokumentu z raportem za pomocą ikony "".