Sprawdź wpisy DNS domeny lub subdomeny

Podaj adres internetowy i sprawdź wpisy DNS dla podanej nazwy hosta.

Serwery DNS

Aktualnie w Internecie istnieje ponad 1,5 miliarda stron internetowych, hostowanych na różnych serwerach na całym świecie. Niektóre z nich mają dość proste nazwy domen, inne wykorzystują subdomeny, aby przedstawić użytkownikom informacje specyficzne dla danego kraju lub regionu. Użytkownik może zapisać stronę internetową w zakładkach, aby mieć do niej zawsze łatwy dostęp, ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd przeglądarka wie, którą stronę internetową otworzyć po wpisaniu adresu URL?

Odpowiedzią jest serwer DNS!

Potraktuj serwer DNS jak książkę telefoniczną. To jest to, czego używa Twoja przeglądarka internetowa, aby do nazwy domeny strony internetowej dopasować poprawny adres IP. Te magiczne serwery pozwalają Twojemu komputerowi znaleźć dokładnie tę stronę, której szukasz i odpowiednio ją załadować.

Czym są serwery DNS?

Serwery DNS (Domain Name System) to urządzenia komputerowe, które zawierają bazy danych publicznych adresów IP i odpowiadających im nazw domen. Kiedy użytkownik wpisuje adres URL do swojej przeglądarki internetowej, przeglądarka wysyła zapytanie do lokalnego serwera DNS, który następnie przeprowadza wyszukiwanie w celu zlokalizowania adresu IP, który użytkownik chce odwiedzić. Cały proces pobierania pożądanych informacji odbywa się przy pomocy kilku serwerów pośredniczących (DNS resolver, serwer główny, serwer TLD i serwer autorytatywny), przy czym każdy z nich tłumaczy inną część nazwy domeny, którą użytkownik pierwotnie wpisał w przeglądarce internetowej. Po tym, jak wszystkie te serwery zakończą pracę i prześlą informacje do pytającego serwera DNS, informacja jest wysyłana z powrotem do przeglądarki internetowej użytkownika i zostaje mu wyświetlona.

Jakie są niektóre popularne rekordy DNS?

Każdy rekord DNS reprezentuje indywidualny wpis dopasowujący adres IP do nazwy domeny. Różne rodzaje rekordów DNS to:

 • Rekordy mapowania adresów (A): Najbardziej powszechny rodzaj, wpisy “A” są używane do mapowania nazw domen na adresy IPv4.
 • Rekordy dotyczące wymiany poczty (MX): Nazwy domen serwerów pocztowych odpowiedzialnych za odbieranie e-maili w imieniu domeny są przechowywane we wpisach dotyczących wymiany poczty (MX).
 • Rekordy nazwy kanonicznej (CNAME): Wpis ten służy jako alias, mapując jedną nazwę na drugą. Jest on również używany do eliminacji duplikatów konfiguracji nazwy domeny.
 • Rekordy AAAA: Odpowiednikiem rekordu A w przypadku IPv6 jest rekord AAAA, który mapuje nazwę domeny na adres IPv6.
 • Rekordy wskazujące (PTR): Rekord A lub AAAA jest przeciwieństwem rekordu wskaźnika (PTR). Wpisy PTR tłumaczą adresy IPv4 i IPv6 na nazwy domen. Rekordy PTR są używane podczas odwrotnego wyszukiwania DNS.
 • Rekordy serwera nazw (NS): wpis NS określa, że region DNS, taki jak “example.com”, został przypisany do określonego Autorytatywnego Serwera Nazw, a także zawiera adres serwera nazw.
 • Rekordy tekstowe (TXT): Wpisy TXT zawierają zazwyczaj informacje nadające się do odczytu maszynowego, takie jak szyfrowanie, system polityki nadawcy, DKIM, DMARC, i tak dalej.
 • Rekordy SOA (Start of Authority): Te wpisy zawierają cenne informacje o strefie, takie jak główny autorytatywny serwer nazw strefy i adres e-mail administratora strefy.

Jak sprawdzić rekordy DNS dla konkretnej domeny?

Korzystanie z terminala i polecenie „nslookup” jest najbardziej efektywnym sposobem wyszukiwania rekordów DNS domeny. Polecenie to działa doskonale na prawie wszystkich systemach operacyjnych i wyświetla wszystkie zapisy DNS dla danej domeny.

Dla zaprezentowania jak używać polecenia, poniżej znajduje się przykładowe polecenie nslookup dla każdego typu rekordu.

Uwaga: My będziemy używać nazwy domeny xxxyyy.com, którą należy zastąpić tą, z którą zamierzasz pracować.

 • Wyszukaj rekord A: nslookup -type=A xxxyyy.com
 • Wyszukaj rekord NS: nslookup -type=NS xxxyyy.com
 • Wyszukaj rekord MX: nslookup -type=MX xxxyyy.com
 • Wyszukaj rekord CNAME: nslookup -type=CNAME xxxyyy.com

Jeśli korzystanie z wiersza poleceń wydaje się zbyt skomplikowane, możesz wyszukać zapisy DNS dla domeny używając jednego z wielu sprawdzonych zasobów internetowych. Poniżej przedstawiamy trzy najlepsze z takich zasobów:

 • DNSRecords – Umożliwia dostęp do nazwy domeny i otrzymanie wszystkich jej rekordów DNS.
 • DNSChecker.org – Wyświetla wszystkie rekordy DNS dla domeny oraz sposób ich propagacji w Internecie.
 • LeafDNS – Wyświetla rekordy DNS dla domeny, a także wyświetla alerty/awarie. Pozwala określić, czy wpisy DNS są prawidłowe, czy nie. Jest to przydatne podczas tworzenia niestandardowych serwerów nazw dla domeny.

Uwaga: Jeśli żadna z powyższych metod nie działa, skorzystaj z powyższego narzędzia, aby sprawdzić rekordy DNS swojej domeny.

 • Obserwuj nas

 • Przeglądaj Kategorie • Super Monitoring

  Superbohaterski monitoring dostępności i prawidłowego funkcjonowania serwisów i aplikacji internetowych.


  Wypróbuj bezpłatnie

  lub dowiedz się więcej o monitorowaniu stron
 • Superbohaterski monitoring dostępności i funkcjonowania serwisów internetowych.
  Super Monitoring
  lub dowiedz się więcej
  o monitorowaniu stron