FAQ: Alerty i kontakty

FAQ: Alerty i kontakty

Czy alerty o awariach jednego serwisu mogą być wysyłane do wielu odbiorców?

Tak. Dowolną liczbę odbiorców alertów możesz zdefiniować w sekcji "Kontakty".
Następnie, możesz ich przypisać do wybranych stron, które są monitorowane - określając, w jaki sposób mają otrzymywać powiadomienia.

W jaki sposób mogą być wysyłane alerty i jak to włączyć?

Nasz system wysyła powiadomienia emailem, SMSem oraz jako połączenia głosowe. Dodatkowo alerty mogą być wysyłane jako webhooki oraz udostępniane w postaci kanału RSS.
Rodzaj powiadomień, jakie mają być wysyłane dla danej monitorowanej strony do wybranego odbiorcy możesz ustalić w ustawieniach usługi.

Co zrobić, żeby nie otrzymywać alertów SMS lub głosowych w środku nocy?

W sekcji "Kontakty" możesz określić, w jakich godzinach do danego odbiorcy mogą być wysyłane SMSy i alerty głosowe.

Jak wyglądają alerty?

Przykładowy alert e-mailowy:

alert emailowy

Przykładowy alert SMSowy i głosowy:
"Twoja strona www.adres-strony.pl jest niedostepna."

Czemu dostaję powiadomienia tylko emailem a nie dostaję SMSów ani powiadomień głosowych?

Moga być trzy powody takiej sytuacji:

 1. W ustawieniach testu, przy danym odbiorcy nie został zaznaczony checkbox włączający wysyłkę alertów SMS i głosowych.
 2. Numer Twojego telefonu komórkowego został źle wprowadzony (prawidłowy format to "KKXXXXXXXXX", gdzie KK oznacza Kierunkowy Kraju).
 3. Zapas dostępnych SMSów/powiadomień głosowych został w całości wykorzystany. Możesz to sprawdzić w sekcji "Konto".

Jak mogę uzupełnić zapas SMSów/powiadomień głosowych?

W sekcji "Konto", przy liczbie dostępnych SMSów/powiadomień głosowych znajduje się link "dodaj", za pomocą którego możesz zamówić dodatkową paczkę 100 powiadomień w cenie 20 zł netto.

Jak skonfigurować filtrowanie poczty, żeby alerty trafiały do osobnego folderu?

Sugerujemy ustawienie filtrowania według adresu nadawcy, czyli "".

W jaki sposób mogę udzielić innemu użytkownikowi dostępu do historii testów?

Możesz utworzyć Subkonto zakładając, że Twój plan subskrypcji zawiera tę funkcję. Jeżeli tak, zaznacz checkbox "włącz dostęp read-only do panelu" przy wybranym kontakcie w sekcji "Kontakty". Następnie zdecyduj, czy użytkownik ma mieć dostęp do wszystkich testów, czy tylko do wybranych. Jeżeli do wybranych, trzeba będzie w ustawieniach każdego z tych testów włączyć dostęp dla danego użytkownika.
Tworząc subkonto musisz zdefiniować hasło dla użytkownika - możesz je wpisać lub użyć linku do automatycznego wygenerowania bezpiecznego hasła.

Nie mogę usunąć jednego kontaktu z listy. Dlaczego?

Pierwsza pozycja na liście w sekcji "Kontakty" to dane z ustawień Twojego konta. Nie możesz ich usunąć, ale możesz edytować.

Monitoring zgłasza błąd - a ja widzę, że strona się wczytuje. Co jest grane?

Dwie najczęściej spotykane sytuacje, w których występuje taki objaw to:

 • Źle skonfigurowany serwer lub aplikacja zwraca błąd HTTP, ale mimo wszystko wyświetla stronę. Użytkownicy nie zauważą błędu, ale Google uzna stronę za niedostępną i może ją usunąć z indeksu.
 • Skala ruchu w serwisie powoduje wysycenie zasobów dostępnych w usłudze hostingowej. Strona wyświetli się części użytkowników, ale wszyscy ponad określony limit (np. liczby procesów) widzą komunikat o błędzie (np. "HTTP 500 Internal Server Error").

Jaka jest struktura alertu wysyłanego na webhook?

Oto przykładowe wywołanie wysłane na wskazany adres URL w momencie wykrycia błędu 404:

Surowy kod:

check%5Bid%5D=4103&check%5Bname%5D=Moja+strona&check%5Bproto%5D=https&check%5Burl%5D=www.mojastrona.pl/%2Fpodstrona&check%5Btype%5D=availability&event%5BeventID%5D=1122126&event%5BeventStart%5D=2021-01-02+15%3A59%3A03&event%5Balert%5D=started&event%5Bresponse%5D%5BeventError%5D=HTTP+404&event%5Bresponse%5D%5Binfo%5D=Serwer+zwrócił+inną+odpowiedź+niż+200+OK.&TimeZone=GMT+01%3A00

Dane ustrukturyzowane:

"check":
 "id": "4103"
 "name": "Moja strona"
 "proto": "https"
 "url": "www.mojastrona.pl/podstrona"
 "type": "availability"
 "event":
  "eventID": "1122126"
  "eventStart": "2021-01-02 15:59:03"
  "alert": "started"
  "response":
   "eventError": "HTTP 404"
   "info": "Serwer zwrócił inną odpowiedź niż 200 OK."
"TimeZone": "GMT+01:00"