Webhooki

« powrót do listy funkcji

Webhooki to technika służaca do natychmiastowego przesyłania danych pomiędzy aplikacjami. W odróżnieniu od API, aplikacja odbierająca dane nie musi "odpytywać" aplikacji wysyłającej - komunikację inicjuje aplikacja wysyłająca.

Webhooks

Super Monitoring umożliwia wysyłanie alertów w postaci webhooka na dowolny adres URL. Może to być URL Slacka, Zapiera, IFTTT lub dowolnej innej aplikacji lub skryptu akceptującego webhooki.

Jak to działa

W zależności od konfiguracji testu, alerty są wysyłane w momencie wykrycia zdarzenia, przedłużającego się trwania problemu lub zakończenia zdarzenia. Te same informacje, które są zawarte w alercie emailowym, mogą być przekazywane jako webhook w formacie JSON.

Przykład komunikatu webhook z alertem:

{
  "check": {
    "id": "4103",
    "name": "Moja strona",
    "proto": "https",
    "url": "www.mojastrona.pl/podstrona",
    "type": "availability"
  },
  "event": {
    "eventID": "1122126",
    "eventStart": "2021-01-02 15:59:03",
    "eventEnd": null,
    "alert": "started",
    "response": {
      "eventError": "HTTP 404",
      "info": "Serwer zwrócił inną odpowiedź niż 200 OK."
    }
  },
  "TimeZone": "GMT+01:00"
}

Konfiguracja

Żeby uruchomić wysyłanie alertów w postaci webhooków, trzeba:
 1. Pobrać adres URL webhooka z docelowej aplikacji.
 2. W sekcji "Kontakty" dodać nowy webhook, nadać mu nazwę oraz wkleić adres URL webhooka.
 3. W ustawieniach wybranych testów włączyć wysyłanie alertów na utworzony webhook.


« powrót do listy funkcji