Sprawdź nagłówki HTTP i przekierowania strony internetowej

Podaj adres URL strony internetowej i poczekaj kilka sekund, żeby wyświetlić jej nagłówki HTTP.
Możesz również sprawdzić nagłówki HTTP swojej przeglądarki.

Nagłówki odpowiedzi HTTP

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) powstał z myślą o wymianie informacji pomiędzy przeglądarkami internetowymi a serwerami WWW w sieci. Kiedy użytkownik chce odwiedzić daną stronę internetową, wpisuje adres URL w przeglądarce, która wewnętrznie wysyła żądanie do serwera WWW, na którym ta strona jest umieszczona. Następnie odpowiedź na to żądanie jest wysyłana przez odpowiedni serwer WWW w postaci informacji, o które prosiła przeglądarka. Ten rodzaj wymiany informacji jest typowy dla struktury klient-serwer, w której przeglądarka jest klientem, a serwer WWW serwerem.

Co to są nagłówki odpowiedzi HTTP?

Odpowiedź HTTP to informacje wysyłane przez serwer w odpowiedzi na żądanie klienta. Oprócz wymaganych danych, odpowiedź HTTP zawiera dodatkowe informacje, takie jak adres IP miejsca docelowego (klienta), typ danych, adres hosta (serwera) i inne.

Wielkość liter w nagłówkach HTTP zazwyczaj nie ma znaczenia. Zaczynają się one od nazwy protokołu (http), po której następuje dwukropek (:), a następnie wartość nagłówka. Jeśli strona używa bezpiecznego protokołu HTTP, nagłówki zaczynają się od https zamiast http, gdzie “s” oznacza, że strona używa dodatkowych zabezpieczeń.

Jakie są niektóre popularne nagłówki odpowiedzi HTTP?

Age

Informuje, ile czasu upłynęło od momentu wygenerowania odpowiedzi na serwerze źródłowym. Wartość jest wyrażona w nieujemnej liczbie, która reprezentuje czas w sekundach (np. “Age: 12”).

Location

Służy do przekierowania miejsca docelowego do innej lokalizacji zamiast żądającego URI (na przykład “Location : http://wwww.m3.org/songs.html”).

Server

Zawiera szczegóły dotyczące oprogramowania używanego przez serwer źródłowy do odpowiedzi na zapytanie (na przykład, “Server : Apache/2.4.3 (Unix)”).

Set-Cookie

Zawiera kombinację nazwa-wartość, którą należy zachować dla tego konkretnego adresu URL. Zazwyczaj składa się z tokena “Set-Cookie”, po którym następuje lista (oddzielona przecinkami) różnych plików cookie, które mają być ustawione (na przykład “Set-Cookie: UserID=Mary30; Version=3; Max-Age=3600;).

Retry-After

Może być używany z odpowiedzią 503 (Usługa niedostępna), aby wskazać czas, przez który usługa ma być niedostępna dla żądającej przeglądarki (na przykład “Retry-After: Mon, 15 Feb 2021 23:59:59 GMT”).

Jak sprawdzić, jakie nagłówki HTTP są wysyłane przez konkretną stronę?

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym można sprawdzić nagłówki odpowiedzi. Do najpopularniejszych z nich należą narzędzia programistyczne do przeglądarek internetowych lub też przeznaczone do tego celu serwisy internetowe.

 1. Poprzez narzędzia programistyczne przeglądarki:
  1. Wejdź na stronę internetową i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zobaczyć rozwijane menu
  2. Wybierz opcję “Zbadaj”, która otworzy ekran rozwiązywania problemów
  3. W tym oknie przejdź do zakładki sieć, w której widoczne są wszystkie żądania
  4. Po kliknięciu na konkretne żądanie, możesz zobaczyć nagłówki odpowiedzi.
 2. Poprzez serwisy internetowe – możesz skorzystać z wiarygodnego serwisu internetowego jak webconfs.com, dnschecker.org, lub podobnego.

Najprostszy sposób na sprawdzenie nagłówków HTTP

Najprostszą metodą sprawdzenia, jakie nagłówki HTTP są wysyłane przez stronę internetową, jest użycie wtyczki do przeglądarki lub darmowego narzędzia powyżej.

 • Obserwuj nas

 • Przeglądaj Kategorie • Super Monitoring

  Superbohaterski monitoring dostępności i prawidłowego funkcjonowania serwisów i aplikacji internetowych.


  Wypróbuj bezpłatnie

  lub dowiedz się więcej o monitorowaniu stron
 • Superbohaterski monitoring dostępności i funkcjonowania serwisów internetowych.
  Super Monitoring
  lub dowiedz się więcej
  o monitorowaniu stron