FAQ: Historia monitoringu

Właśnie skonfigurowałem swój pierwszy test. Dlaczego jeszcze nie widzę żadnych danych?

Widocznie monitorowana strona działa prawidłowo. :)
W pierwszej zakładce historii monitoringu znajdziesz wykres oraz listę awarii - ale będzie on pusty do momentu wystąpienia pierwszego takiego zdarzenia. Z kolei w drugiej zakładce zobaczysz średnie dzienne czasy odpowiedzi swojej strony - ale zaczną się tam pojawiać dopiero po pierwszych 24 godzinach monitorowania.

Jak czytać wykres dostępności?

Na wykresie znajdują się dwie linie:

 • czerwona to łączny czas niedostępności danego dnia, jej skala znajduje się na prawej osi Y
 • żółta to liczba awarii danego dnia - skala na lewej osi Y.

Żeby sprawdzić dokładną wartość punktu na wykresie, najedź na niego kursorem myszy.

Jak czytać wykres czasów odpowiedzi?

Dla testów typu dostępność i treść, w drugiej zakładce dostępny jest wykres czasów odpowiedzi serwera.
Każdy słupek pokazuje średni czas odpowiedzi dla danego dnia. Kolorowe elementy słupka to poszczególne składniki całkowitego czasu odpowiedzi (DNS, Connect, Pretransfer, Starttransfer i Redirect). Najedź kursorem myszy na wybrany element, żeby zobaczyć czas tego składnika oraz całkowity średni czas dla danego dnia.

Jak czytać wykres średnich czasów wczytywania?

W przypadku testu czasu wczytywania, w drugiej zakładce znajduje się wykres średnich czasów wczytywania. Jest to wykres liniowy, dla każdego dnia pokazujący tylko jedną wartość - średni czas wczytywania strony w całości w danym dniu.
Najedź kursorem myszy na punkt, żeby wyświetlić wartość dla wybranego dnia.

Jak czytać wykresy Core Web Vitals?

Kolory zielony, pomarańczowy i czerwony odpowiadają zakresom wartości według limitów rekomendowanych przez Google. Jeżeli wartość danego wskaźnika znajduje się na zielonym polu, oznacza to dobrą jakość. Pomarańczowy obszar oznacza, że wskaźnik "wymaga poprawy". Natomiast czerwień to "słaba jakość", czyli naprawdę zły wynik.

Dlaczego długość poszczególnych awarii podawana jest w minutach, bez sekund?

Nasz system testuje monitorowane strony i serwery co 60 sekund - to w naturalny sposób wymusza wyświetlanie danych z dokładnością do 1 minuty.

Co znajduje się w kolumnie "odpowiedź" listy zdarzeń?

To informacje o rodzaju każdej z awarii. Możesz znaleźć tutaj:

 • HTTP 1.1/xxx - odpowiedzi serwera inne niż "HTTP 1.1/200 OK" (test dostępności)
 • CONNECTION TIMEOUT - brak odpowiedzi serwera w zdefiniowanym czasie (test dostępności)
 • PING TIMEOUT - przekroczony limit czasu odpowiedzi (test dostępności typu "ping")
 • LOADING TIMEOUT - brak możliwości wczytania strony w zdefiniowanym czasie (test dostępności)
 • PAGE LOADING TIMEOUT - przekroczony limit czasu wczytywania strony (test szybkości strony)
 • NOPHRASE - brak zdefiniowanej frazy (test treści)
 • NOPHRASE FORM - brak zdefiniowanej treści na stronie wynikowej (test formularza)
 • PROCESS(x) - problem na kroku nr x scenariusza (test procesu)
 • CHECKSUM - niezgodność sumy kontrolnej pliku ze wzorcem (test integralności pliku)
 • DOMAIN EXPIRED - domena serwisu wygasła (test kondycja dnia)
 • INVALID SSL CERT - nieprawidłowy lub wygasły certyfikat SSL (test kondycja dnia)
 • BLACKLISTED (GOOGLE) - strona pojawiła się na czarnej liście Google (test kondycja dnia)
 • BLACKLISTED (RBL) - strona pojawiła się na czarnej liście RBL (test kondycja dnia)
 • ROBOTS BLOCKED - roboty wyszukiwarek są blokowane na stronie (test kondycja dnia)
 • CHANGE DETECTED - wykryto zmianę w zawartości monitorowanej strony lub wskazanego elementu HTML (test zmian)
 • CHANGE - ELEMENT NOT FOUND - na monitorowanej stronie nie znaleziono wskazanego elementu (test zmian)
 • CONTINUATION - oznacza kontynuację awarii z poprzedniego dnia lub zmianę typu awarii.

Dlaczego moja strona nie działa?

Przyczynę awarii lub usterki swojego serwisu musisz już odkryć Ty. My możemy Ci pomóc, udostępniając w historii monitoringu takie materiały jak zrzuty ekranu, zrzuty HTML, nagłówki HTTP, wykresy kaskadowe wczytywania strony czy pliki HAR.

W jaki sposób mogę wyeksportować historię awarii z wybranego okresu?

Wybierz zakres dat dla wykresu i tabeli za pomocą kalendarzyków po lewej stronie - a po odświeżeniu widoku kliknij ikonę "", którą znajdziesz pod listą zdarzeń.

Potrzebuję wysłać szefowi raport z monitoringu w postaci dokumentu. Jak mogę go uzyskać?

Określ zakres czasowy raportu (jak wyżej) a następnie kliknij ikonę "", znajdującą się pod listą zdarzeń.

Mam ustawione otrzymywanie raportów tygodniowych i miesięcznych. Kiedy będę je otrzymywać?

Raporty tygodniowe wysyłane są w poniedziałek rano i zawierają dane za miniony tydzień. Natomiast raporty miesięczne są wysyłane pierwszego dnia miesiąca i obejmują cały miniony miesiąc.

Dlaczego na wykresach Core Web Vitals w zakładce "Dane Field" widzę "Brak danych"?

Google udostępnia Dane Field tylko dla tych serwisów i adresów URL, dla których zgromadził wystarczająco dużo danych z przeglądarek użytkowników. Być może Twój serwis (albo adres URL) nie jest jeszcze wystarczająco popularny i Google ma za mało danych, żeby je prezentować.

Dlaczego w Core Web Vitals dane Lab i dane Field się różnią?

W pomiarze podstawowych wskaźników internetowych duże znaczenie mają parametry i wydajność urządzeń, na których strony są wczytywane. Nie bez wpływu pozostają też opóźnienia na łączach, związane z lokalizacją.
Dane Lab mierzymy z poziomu naszych serwerów, przy określonej (uśrednionej) konfiguracji przeglądarki. I są to dane zmierzone w danym momencie.
Natomiast dane Field to średnia krocząca z ostatnich 28 dni z tysięcy pomiarów wykonanych przez przeglądarkę Chrome podczas wizyt prawdziwych użytkowników.
Nie ma sensu porównywać danych Lab z danymi Field. Najlepiej rozpatrywać je osobno, porównując aktualne wartości z historycznymi.

Dane Field dają ogólny obraz jakości interfejsu w średnim okresie i prezentują wartości wskaźników, które są brane pod uwagę przez Google przy ocenie stron.
Z kolei dane Lab pokazują sytuację w danej chwili i pozwalają natychmiast wykryć nagłe pogorszenie jakości interfejsu.

Core Web Vitals: Dlaczego w danych Field jest FID a w danych Lab TBT?

FID (First Input Delay) jest wskaźnikiem typu Field i nie może zostać zasymulowany w pomiarze laboratoryjnym.
TBT (Total Blocking Time) mierzy co innego, ale jest na tyle mocno związany z FID, że jest rekomendowany jako zastępca FID w danych Lab. Wartości TBT nie powinny być porównywane bezpośrednio z wartościami FID.