Stacja monitorująca

Słownik Monitoringu Stron

stacja monitorująca - w kontekście monitoringu stron - to aplikacja internetowa, która co chwilę wczytuje monitorowane strony w celu weryfikacji ich dostępności.

Im częściej wykonywane są takie testy, tym lepiej. Częstotliwość mniejsza niż 1-minutowa nie gwarantuje 100% wykrywalności awarii.

Świadczenie usługi monitoringu stron wymaga wykorzystania kilku stacji monitorujących, znajdujących się w różnych lokalizacjach. Zdarzenie niedostępności jest potwierdzone tylko jeżeli żadna ze stacji nie może jej wczytać.