Strona

Słownik Monitoringu Stron

strona - w kontekście Internetu (WWW) - to pojedynczy dokument w ramach serwisu internetowego. Serwis internetowy składa się ze strony głównej oraz podstron.

W większości przypadków to właśnie adres URL strony głównej jest sprawdzana przez usługę monitoringu dostępności.