Niedostępność

Słownik Monitoringu Stron

niedostępność [awaria, pad - przeciwieństwo dostępności] oznacza okres, w którym strona internetowa nie działa.

W kontekście usług monitoringu stron, niedostępność jest potwierdzona kiedy wszystkie stacje monitorujące odnotują jedną z poniższych sytuacji:
  a) monitorowany adres URL zwróci kod błędu (liczbę inną niż "200 OK")
  b) monitorowany serwer nie odpowie w ciągu 5 sekund (timeout)
  c) na monitorowanej stronie nie zostanie odnaleziony zdefiniowany ciąg znaków.