Dostępność

Słownik Monitoringu Stron

dostępność [ang. uptime] oznacza stałą i nieograniczoną możliwość korzystania z systemu. To miara czasu, w którym serwis internetowy (blog, portal, aplikacja) działa bez żadnych awarii (niedostępności).

Dostępność strony internetowej podawana jest zazwyczaj w postaci czasu (dni, godziny) lub wartości procentowej - przez jaką część danego czasu strona działała.

Procentowa wartość dostępności jest powszechnie określana w umowach hostingowych (SLA).

Wartość dostępności serwisu internetowego obrazuje jakość usługi hostingowej - im wyższa tym lepiej. Powinna być jak najbliższa 100%. Branżowa średnia wartość rocznej dostępności do 99,8%.