SLA

Słownik Monitoringu Stron

SLA [ang. Service Level Agreement] to część umowy o świadczenie usług, definiująca uzgodniony poziom wydajności usługi.

Zapis ten praktycznie zawsze znajduje się w umowach hostingowych, określając odpowiedzialność dostawcy za niedotrzymanie poziomu usługi.

Usługi monitoringu dostępności stron umożliwiają klientom porównywanie dostępności oraz weryfikację jakości usług hostingowych.