Monitorowanie stron

Co możesz monitorować?


Podstawowym zastosowaniem naszego systemu jest monitoring stron internetowych. Ciągłość dostępności witryn oraz prawidłowe funkcjonowanie są kluczowe dla właścicieli i administratorów witryn, niezależnie od ich przeznaczenia. Strony firmowe, produktowe, blogi, fora dyskusyjne, sklepy internetowe, portale informacyjne, aplikacje on-line, extranety - w każdym przypadku użytkownicy oczekują nieprzerwanego dostępu do danych i funkcjonalności.
Każda awaria, która nie zostanie natychmiast wykryta i niezwłocznie usunięta, powoduje lub zwiększa poirytowanie użytkowników. Konsekwencje mogą być różne - od zwiększonego obciążenia obsługi klienta do reklamacji i rezygnacji z usług/zakupu.

Windows? Unix/Linux? Nie ma znaczenia

Monitorujemy strony internetowe niezależnie od technologii, w jakiej zostały wykonane, a uruchomienie usługi nie wymaga żadnych czynności po stronie monitorowanego serwisu. Wynika to z faktu, że nasz system nawiązując połączenie udaje zwykłą przeglądarkę internetową.

Monitorowanie dostępności

Strona www uznawana jest za dostępną, jeżeli w określonym czasie dla jej adresu URL udało się uzyskać pozytywną odpowiedź serwera ("HTTP 200 OK"). Każda inna odpowiedź lub jej brak (timeout) uznawane są za awarię (oczywiście po potwierdzeniu przez dodatkowe stacje monitorujące).

Monitorowanie wydajności

Czas odpowiedzi serwera (response time) to mierzona w milisekundach suma kilku bardzo krótkich wartości (DNS name lookup time, connect time, pretransfer time, starttransfer time, redirect time) - zazwyczaj niezauważalnych dla użytkownika, ale wiele mówiących o stanie i wydajności serwera.
Mierzymy te wartości przy każdym teście dostępności (czyli do 1440 razy dziennie) a następnie wyliczamy średnie, które wyświetlane są w panelu użytkownika w postaci przejrzystych wykresów słupkowych.
Dla ostatnich 24 godzin można przeglądać średnie godzinowe a dla dalszej przeszłości średnie dzienne. Jeżeli łączny czas odpowiedzi jest dłuższy niż zdefiniowany w konfiguracji limit (domyślnie 10 sekund), raportujemy awarię typu CONNECTION TIMEOUT.

Monitorowanie treści

Mechanizm monitorujący może sprawdzać nie tylko samą dostępność strony. Wykorzystanie funkcjonalności monitorowania treści sprawia, że dodatkowo monitorowana strona sprawdzana jest pod kątem obecności zdefiniowanej frazy. Frazą tą może być np. tag zamykający HTML ("</html>"), obecność którego będzie oznaczać, że strona została wczytana w całości. Może to być też po prostu fragment dynamicznej treści strony, potwierdzający, że pobieranie zawartości z bazy i wyświetlanie działa prawidłowo.

Monitorowanie formularzy

Ta funkcjonalność umożliwia testowanie funkcjonowania prostych formularzy - np. kontaktowych lub logowania. Znajdujący się pod zdefiniowanym adresem URL formularz jest automatycznie wypełniany z góry skonfigurowanymi danymi. Następnie system monitorujący "wciska" przycisk powodujący wysłanie formularza i w kolejnym kroku wczytuje stronę wynikową sprawdzając, czy znajduje się na niej z góry zdefiniowana fraza. Tylko obecność tej frazy potwierdza prawidłowe funkcjonowanie formularza.

Monitorowanie czasu wczytywania strony

Szybkość strony jest wartością istotną nie tylko dla coraz bardziej niecierpliwych użytkowników, ale również dla Google, który promuje strony ładujące się szybko. Nasz system potrafi mierzyć czas ładowania Twojej strony w całości - razem ze wszystkimi osadzonymi stylami, skryptami i plikami graficznymi. Zdefiniuj akceptowalną granicę czasu wczytywania się Twojej strony a powiadomimy Cię kiedy tylko Twoja strona zwolni i będzie się wczytywać dłużej niż powinna.
W takim przypadku, wśród szczegółowych informacji o zdarzeniu znajdziesz wykres wodospadowy obrazujący czasy ładowania wszystkich elementów Twojej strony oraz plik HAR służący do opcjonalnej dalszej analizy za pomocą zewnętrznych narzędzi.

Monitorowanie procesów

Prowadzisz sklep internetowy albo świadczysz usługi za pomocą aplikacji internetowej (SaaS)? Jeżeli tak, to chcesz monitorować całe procesy (np. ecommerce) i wykrywać problemy, na którymkolwiek etapie występują.
Zdefiniuj wielokrokowy scenariusz testu, według którego nasz system będzie weryfikował prawidłowe działanie Twojego procesu. Kiedy coś przestanie działać, dowiesz się od razu, na którym kroku procesu występuje problem.

Monitorowanie integralności plików

Jeżeli na Twojej stronie znajdują się pliki o szczególnym znaczeniu - np. ważne dokumenty prawne lub formularze, możemy je monitorować pod kątem nieautoryzowanych zmian. Wygenerujesz sumę kontrolną prawidłowego pliku a nasz system będzie regularnie porównywał aktualną sumę kontrolną pliku znajdującego się na stronie z wzorcową. Niezgodność sum będzie oznaczać, że plik uległ zmianie - w takiej sytuacji niezwłocznie otrzymasz powiadomienie.

Monitorowanie innych funkcji serwisu

Mniej typowe oraz bardziej zaawanasowane funkcjonalności również mogą być monitorowane - ale wymagają już rozwiązania dedykowanego.