RSS

Słownik Monitoringu Stron

RSS [ang. Really Simple Syndication] to format danych (oparty na XML) wykorzystywany przez wydawców (webmasterów, blogerów) do udostępniania treści w formacie tak zwanego kanału [ang. feed].

Kanały te składają się z tytułów oraz wstępów artykułów, które mogą być importowane i wyświetlane za pomocą specjalnego oprogramowania - agregatorów RSS.

Alerty niedostępności stron również mogą być wyświetlane w postaci kanału RSS i importowane do agregatora lub czytnika RSS.