Przykładowe zastosowania usług monitoringu stron

Zdalny monitoring może być używany do:

 • monitorowania dostępności strony www
 • monitorowania bloga
 • monitorowania portalu
 • monitorowania forum
 • monitorowania aplikacji internetowej
 • monitorowania dostępności serwera internetowego (Linux, Ubuntu, Windows)
 • monitorowania dostępności serwera webowego (HTTP, HTTPS, Apache, IIS)
 • monitorowania serwera bazodanowego (MySQL, MSSQL, PostgreSQL)
 • monitorowania serwera pocztowego (POP3, IMAP, SMTP, Exchange)
 • monitorowania serwera proxy
 • monitorowania serwera nazw (DNS)
 • monitorowania serwera czasu (NTP)
 • monitorowania serwera gier (WOW, Runescape, Ventrilo)
 • weryfikowania jakości usług hostingowych (SLA).