Webhooki – Czym są i jakie narzędzia są najlepsze do pracy z nimi?

Opublikowany 7 grudnia 2021 w Web Development. Tagi: , , .

W miarę rozwoju potrzeb projektowych, użytkownicy potrzebują narzędzi i oprogramowania, które usprawnią operacje biznesowe i zwiększą produktywność. W ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele rozwiązań wspomagających rozwój takich narzędzi i oprogramowania, a wśród nich wyróżniają się webhooki.

Webhooki to narzędzia służące do automatyzacji procesów biznesowych, pozwalające organizacjom na udostępnienie klientom interaktywnych możliwości. Wraz z rosnącą popularnością aplikacji internetowych, webhooki stały się koniecznością dla przedsiębiorstw, które chcą dotrzeć do klientów na różnych platformach. To sprawiło, że rozwój webhooków stał się istotny dla firm.

haki

W związku z tym, spróbujmy zagłębić się w temat webhooków i sprawdźmy najlepsze narzędzia do ich rozwijania.

Na czym polega rozwój webhooków?

webkooki

Webhook, to inaczej HTTP Push API lub web callback. W przeciwieństwie do interfejsów API, które są wyzwalane przez żądania, webhook jest wyzwalany przez zdarzenie.

Firmy uruchamiające kampanie marketingowe potrzebują technologii, która potrafi zainicjować określone działania, w odpowiedzi na zachowanie klienta. Na przykład, gdy klient zapisuje się na listę mailingową, webhook wysyła do niego automatyczną wiadomość, która może zawierać kody rabatowe jako prezent powitalny.

Webhook może być przydatny w różnych scenariuszach, takich jak aktualizacja rejestru sklepu internetowego dla powracających klientów. Webhook może wysyłać kody rabatowe i zautomatyzowane wiadomości e-mail do stałych klientów.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzi do tworzenia webhooków

Kiedy wybierasz narzędzia do tworzenia webhooków, musisz upewnić się, że spełniają one podstawowe wymagania, takie jak:

Bezpieczeństwo

Internet jest otwartą siecią i istnieje wiele zagrożeń dla danych przesyłanych przez niezabezpieczone kanały. Narzędzie, które wybierzesz powinno pozwalać programistom na szyfrowanie danych, które są przesyłane w sieci. Bez szyfrowania, każda osoba z zaawansowanymi zdolnościami hakerskimi może zobaczyć komunikację między przeglądarką a serwerem i sprawdzić, co wysyłasz i odbierasz. Narzędzia do tworzenia aplikacji powinny oferować zwiększone bezpieczeństwo komunikacji webhook i zapewniać szyfrowanie punktów końcowych pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Przekazywanie sekretów i tokenów

Dostawcy webhooków pozwalają na wysyłanie tokenów w każdym żądaniu. Token jest zazwyczaj przekazywany jako nagłówek HTTP, który jest dołączany do adresu URL żądania. Osobom posiadającym wiedzę techniczną na temat webhooków dość łatwo jest przekazać nieautoryzowane tokeny jako żądania, co jednak może zagrozić całej komunikacji. Narzędzie, które wybierzesz powinno więc oferować funkcje zabezpieczające proces przekazywania tokenów. Na przykład, platforma powinna akceptować tylko żądania. Programiści powinni mieć możliwość dodania funkcji, które będą sprawdzać certyfikat cyfrowy przychodzącego żądania i weryfikować je przed przetworzeniem.

Pozwól na tworzenie białej listy adresów IP dostawców webhooków

Jeśli Twoja aplikacja działa za zaporą sieciową, może ona blokować wiele legalnych żądań webhook. Dlatego platforma, którą wybierzesz, powinna umożliwiać tworzenie białej listy adresów IP dostawców webhooków, która pozwoli Ci ograniczyć punkty końcowe, które mogą wysyłać i odbierać żądania.

10 najlepszych narzędzi do pracy z webhookami

1. Webhooks.io

Webhooks.io

Webhooks.io stanowi elastyczne rozwiązanie SaaS stworzone w celu zapewnienia niezawodności i dostarczania webhooków poprzez szybką i niezawodną usługę. Usługa Webhooks Proxy pozwala na przekierowanie całego ruchu przez webhooks.io w czasie krótszym niż 5 minut, a także na uzyskanie wglądu i niezawodności wszystkich żądań. Firmy mogą subskrybować jeden webhook i wysyłać go do jednego lub wielu miejsc docelowych. Usługi proxy pozwalają klientom definiować własne reguły ponawiania prób dla każdego miejsca docelowego oraz definiować zasady linearne i zwrotne dla każdego miejsca docelowego.

Zalety:

 • Umożliwia wykonywanie niestandardowych żądań HTTP do interfejsu API w celu uzyskania większej ilości informacji i filtrowania żądań.
 • Udostępnia kompletne rejestry zdarzeń i szczegóły dotyczące przesyłanych danych.
 • Umożliwia przeglądanie i filtrowanie webhooków z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego.
 • Umożliwia subskrybowanie wielu wersji implementacji webhooków.
 • Pozwala zainstalować pełną konsolę zarządzania za pomocą trzech linii kodu.
 • Użytkownicy mogą przeglądać odpowiedzi HTTP, pełne logi i szczegóły w ramach aplikacji.

Niewielkim minusem tego narzędzia jest to, że podstawowe subskrypcje oferują ograniczone formuły transformacji, które mogą ograniczać funkcjonalność aplikacji dla różnych użytkowników.

2. Hookdeck

Hookdeck

Hookdeck to infrastruktura do tworzenia i wdrażania webhooków. Zapewnia deweloperom wszystkie narzędzia potrzebne do monitorowania i rozwiązywania problemów związanych ze zdarzeniami webhooków. Infrastruktura Hookdeck oferuje stabilne i niezawodne pobieranie danych oraz wspiera dostarczanie dużej ilości webhooków. Jedną z ważnych cech Hookdeck jest to, że oferuje pełną funkcji platformę do budowania, testowania, wdrażania webhooków, a także umożliwia wiarygodne monitorowanie integracji w skali.

Zalety:

 • Wykonuje ciężką pracę taką jak obsługa kolejek, błędów, ponawianie prób i wysyłanie powiadomień.
 • Zapewnia platformę i narzędzia do lokalnego tworzenia webhooków i gromadzenia historii wszystkich webhooków.
 • Sprawia, że integracja webhooków jest szybka. Nie trzeba już tworzyć infrastruktury ani zmieniać kodu.
 • Przechowuje zapis każdego webhooka i próby dostarczenia.
 • Zapewnia pełną widoczność metadanych i danych zdarzeń, co ułatwia usuwanie błędów i rozwiązywanie problemów.

Powinieneś wiedzieć, że darmowe konto tego narzędzia zapewnia tylko 24-godzinną retencję dla webhooków.

3. Webhook Relay

Webhook Relay

Webhook Relay to rozwiązanie oparte na chmurze, które pozwala na wiele integracji, dzięki którym agenci i użytkownicy mogą otrzymywać webhooki na dowolnych wewnętrznych i zewnętrznych miejscach docelowych. Umożliwia również firmom dystrybucję webhooków w wielu serwisach w celu tworzenia zewnętrznych podmiotów obsługujących zdarzenia na serwerze. Funkcja dwukierunkowego tunelu umożliwia użytkownikom dostęp do usług internetowych z sieci prywatnych, podłączanie urządzeń IoT i demonstrowanie stron internetowych (podłączanie strony internetowej do żądań HTTP). Webhook Relay oferuje funkcje bezserwerowe, które mogą być hostowane na zarządzanej infrastrukturze w celu żądania usług innych firm lub przekształcania ładunku webhooków.

Zalety:

 • Pozwala użytkownikom na wystawianie usług internetowych oraz odbieranie i przetwarzanie webhooków bez konieczności konfigurowania NAT/Firewall w bezpieczny sposób.
 • Platforma pozwala użytkownikom na zarządzanie webhookami bez publicznego IP.
 • Może przekazywać webhooks do wielu miejsc docelowych, aby uzyskać różne dane wyjściowe.

4. Gowebhook

Gowebhook

Gowebhook jest w pełni funkcjonalną platformą dostarczania webhooków, która pozwala na łatwe tworzenie i wdrażanie webhooków. Platforma zapewnia niezbędne zasoby inżynieryjne do budowania webhooków z wykorzystaniem Stripe. Kiedy używasz Gowebhook, nie musisz się martwić o protokoły bezpieczeństwa podczas wdrażania, ponieważ platforma się tym zajmie. Platforma powiadamia klientów o niedziałających punktach końcowych i wyłącza te, które powodują niepotrzebne obciążenie systemu.

Zalety:

 • Wewnętrzny pulpit pozwala śledzić każdą dostawę webhooków, status i awarię.
 • Pulpit administratora posiada wbudowane funkcje statystyczne, logi i raporty, które ułatwiają zarządzanie webhookami.
 • Możesz dostosować swój harmonogram ponawiania prób lub pozwolić, aby algorytm platformy Gowebhook zrobił to za Ciebie.
 • Oferuje gwarancję idempotencji, która pozwala klientom na wykonanie tego samego połączenia (poprzez webhook) wielokrotnie przy jednoczesnym uzyskaniu tego samego wyniku.

Chociaż zapewnia sporo korzyści, narzędzie to zawęża Twój wybór bramek płatności. Możesz korzystać tylko z bramki płatności Stripe.

5. Request Bin od Pipedream

Pipedream

The Request Bin jest świetnym narzędziem do testowania formatu żądań HTTP. Może pomóc Ci zwizualizować żądanie HTTP nawet w przypadku braku konsoli inspekcji sieci, która jest potrzebna podczas budowania wtyczek Adobe XD i Sketch. Narzędzie może gromadzić żądania webhook i HTTP od popularnych aplikacji i sprawdzać każde zdarzenie za pomocą interfejsów API REST lub SSE. Dzięki narzędziu Request Bin możesz tworzyć żądania HTTP dla dowolnej aplikacji, w tym Google Drive, Google Calendar, Dropbox, JotForm i wielu innych. Punkty końcowe HTTP utworzone za pomocą narzędzia Request Bon nie tracą ważności. Umożliwia usuwanie zdarzeń lub koszyków z poziomu samej platformy. Oto niektóre plusy i minusy Request Bin.

Zalety:

 • Pozwala na kontrolę zawartości HTTP do 512k.
 • Umożliwia wysyłanie wielostronnych plików o wielkości do 5TB.
 • Tworzenie i zarządzanie zdarzeniami i koszami za pomocą CLI lub API.

Narzędzie nie zapewnia żadnej funkcji proxy do wdrażania webhooków lub żądań HTTP.

6. WebhookInbox

WebhookInbox

WebhookInbox jest usługą sieciową typu open-source zbudowaną w oparciu o popularne technologie takie jak Django, Redis, Pushpin i AngularJS. Odbiera on żądania HTTP z zewnętrznych źródeł i przechowuje ich dane na serwerze w celu późniejszego pobrania. Każda skrzynka odbiorcza jest identyfikowana przez wygenerowany adres URL, który może być przekazywany do innych aplikacji w określonych celach. Jest to przydatna usługa dla firm, które tworzą wywołania zwrotne HTTP. WebhookInbox zapewnia łatwy sposób na sprawdzenie tego, co wysyłasz, a dane o przychodzących żądaniach są wyświetlane na interfejsie narzędzia w czasie rzeczywistym.

Zalety:

 • Oferuje REST API, które pozwala deweloperom korzystać z niego programowo jak z aplikacji przeglądarki chcącej odbierać wywołania zwrotne HTTP.
 • Adres URL wygenerowany przez WebhookInbox działa z PubSubHubbub. Oznacza to, że można utworzyć skrzynkę odbiorczą i subskrybować adres URL skrzynki odbiorczej do PubSubHubbub usługi i będzie dostarczać aktualizacje kanałów do skrzynki odbiorczej.

7. Ngrok

Ngrok

Ngrok jest narzędziem tunelowania do tworzenia webhooków localhost. Może stworzyć bezpieczne narzędzie do zarządzania webhookami, a także pomóc w usuwaniu błędów. Ngrok może pomóc Ci połączyć się z lokalnymi serwerami poza NAT i firewallami do publicznego Internetu poprzez bezpieczne tunele. Udostępnia klientowi serwer WWW, który jest podłączony do usługi w chmurze Ngrok, która akceptuje ruch na publicznym adresie. Ngrok może być używany do budowania konsumentów webhook na twojej maszynie roboczej.

Zalety:

 • Pozwala na łatwe tworzenie adresów URL HTTPS i odciążenie TLS (transport layer security) bez martwienia się o konfigurację.
 • Pozwala określić uwierzytelnianie dla tuneli HTTP i dodaje OAuth (otwarta autoryzacja), która umożliwia usługom innych firm wymianę informacji bez podawania haseł.
 • Wykorzystuje unowocześnioną wersję HTTP/2, która pozwala na szybkie ładowanie usług.
 • Nie wymaga od użytkownika przekierowania portów, nawet gdy urządzenie zmienia sieć.

Prawdopodobnie najbardziej uciążliwą rzeczą w Ngrok jest to, że prędkość połączenia zależy od prędkości Internetu użytkownika, która często może być bardzo niska. Ponadto, URL HTTP utworzony w darmowej wersji narzędzia jest automatycznie zamykany po 8 godzinach.

8. Hookbin

Hookbin

Hookbin to darmowa usługa, która pozwala na przechwytywanie i sprawdzanie żądań HTTP. Dzięki tej usłudze możesz tworzyć punkty końcowe dla plików cookie, sprawdzać nagłówki, ciągi zapytań, przesyłać pliki i treści oraz robić wiele innych rzeczy. Pozwala na tworzenie prywatnych punktów końcowych, które są interfejsem sieciowym tylko do odczytu dla całego cyklu życia zasobu.

Zalety:

 • Obsługuje wiele typów zawartości, takich jak YAML, XML, JSON, Multipart i zakodowane żądania URL.
 • Zabezpiecza wszystkie punkty końcowe za pomocą 2048-bitowych certyfikatów SSL.
 • Obsługuje przesyłanie jednym kliknięciem; oznacza to, że możesz przesyłać, analizować i pobierać swoje punkty końcowe HTTP za pomocą kilku kliknięć.

Największą wadą narzędzia jest to, że prywatne punkty końcowe utworzone za jego pomocą są widoczne tylko w przeglądarce.

9. Webhook.site

Webhook.site

Webhook.site to unikalna strona, która pozwala na testowanie i usuwanie błędów z webhooków i żądań HTTP. Posiada edytor graficzny Custom Actions, który pozwala programistom na tworzenie własnych przepływów pracy. WebhookScript jest językiem programowania używanym do przekształcania, sprawdzania poprawności i przetwarzania żądań HTTP. Dzięki temu narzędziu można połączyć różne API, które nie są kompatybilne i błyskawicznie budować API bez konieczności posiadania jakiejkolwiek infrastruktury. Programiści mogą również budować formularze kontaktowe z wykorzystaniem webhooków, które mogą wysyłać e-maile.

Zalety:

 • Nie wymaga serwera internetowego do odbierania webhooków.
 • Pozwala na wysłanie webhooka do serwera w prywatnej podsieci lub za zaporą sieciową.
 • Umożliwia przekształcenie webhooków w inne formaty i ponowne wysłanie ich do różnych systemów.

Do słabych stron tego narzędzia należy zaliczyć fakt, że jego wersja open source nie zawiera edytora Custom Actions. Co więcej, niektóre funkcje Webhook.site w wersji w chmurze są dostępne tylko dla klientów korzystających z płatnych usług.

10. Httpie

Httpie

Httpie to klient HTTP działający w linii poleceń, który pozwala na bezproblemową interakcję z interfejsami API. Platforma pozwala zorganizować bibliotekę API i umożliwia bezproblemowe cofnięcie się do dowolnego żądania w historii. Httpie pozwala na nawigację między aplikacją a CLI i umożliwia programistom budowanie i podgląd żądań bez konieczności ich wysyłania. Aplikacja pozwala na pracę lokalnie w środowisku wolnym od zakłóceń.

Zalety:

 • Oferuje wydajny wiersz poleceń HTTP i API.
 • Platforma sprawia, że testowanie i usuwanie błędów w API jest stosunkowo proste.
 • Oferuje wsparcie dla HTTPS, serwerów proxy i uwierzytelniania.

Podsumowanie

Obecnie obserwujemy coraz częstsze wykorzystywanie aplikacji przez użytkowników końcowych, pracowników i osoby zainteresowane do zakupu produktów i usług, a nawet do komunikacji. Aplikacje są wygodne zarówno dla firm, jak i klientów, ale ich przydatność ulega ograniczeniu, gdy funkcjonują jako samodzielne narzędzia. Z tego powodu firmy muszą otworzyć swoje systemy na integrację, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności. Takie podejście ułatwia również utrzymanie bazy klientów. Webhooki pozwalają aplikacjom komunikować się i przesyłać dane, zapewniając użytkownikom bezproblemową obsługę. Narzędzia do tworzenia Webhooków redukują stres związany z programowaniem usług internetowych i dają firmom przewagę nad konkurencją.

Komentarze zamknięte.

 • Obserwuj nas

 • Przeglądaj Kategorie • Super Monitoring

  Superbohaterski monitoring dostępności i prawidłowego funkcjonowania serwisów i aplikacji internetowych.


  Wypróbuj bezpłatnie

  lub dowiedz się więcej o monitorowaniu stron
 • Superbohaterski monitoring dostępności i funkcjonowania serwisów internetowych.
  Super Monitoring
  lub dowiedz się więcej
  o monitorowaniu stron