11 KPI efektywności i dostępności stron internetowych, które powinieneś znać

Opublikowany 19 marca 2024 w Analityka. Tagi: , , .

Dostępność i wydajność strony internetowej są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przez biznes, który za nią stoi. Dlatego właściciele stron muszą skupić się na monitorowaniu i poprawianiu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) swojej strony.

W dzisiejszym poście chcemy przedstawić 11 najważniejszych wskaźników dostępności i wydajności, które właściciel strony powinien znać. Podzielimy te wskaźniki na trzy segmenty: KPI dostępności, KPI wydajności i analizy zaangażowania użytkowników. Każdy segment omawia, jak korzystanie z tych metryk może prowadzić do maksymalizacji niezawodności i zaangażowania użytkowników strony.

KPI

Wskaźniki dostępności

1. Czas działania

Czas działania jest podstawową metryką. Mierzy jak niezawodna i dostępna jest strona internetowa. Metryka pokazuje procent czasu, w którym strona działała i była dostępna — zwykle w określonym okresie, takim jak miesiąc.

Innymi słowy, czas działania przedstawia liczbę w formie procentowej, pokazującą, jaki procent czasu strona była online w porównaniu do całego miesiąca. Na przykład, czas działania wynoszący 99,9% oznacza, że strona była dostępna przez 99,9% całego miesiąca, co uważa się za minimalną ilość czasu przestoju.

uptime

Jest kluczowe dla właścicieli stron, aby zachować ich czas działania, ponieważ prowadzi to do pozytywnego doświadczenia użytkownika. Z drugiej strony, czas przestoju — okresy niedostępności strony — mogą skutkować zmniejszeniem przychodów, spadkiem zadowolenia klientów i uszczerbkiem na reputacji.

Właściciele stron oceniają procent czasu działania, aby sprawdzić wydajność swojej infrastruktury hostingowej, serwerów i łączności sieciowej. Odkrywają trendy/wzorce w swoich danych o czasie działania, aby znaleźć problemy, zoptymalizować konfiguracje systemów i wykonać zadania redundancji, które minimalizują czas przestoju i maksymalizują dostępność.

2. Liczba incydentów

Liczba incydentów to kolejna kluczowa metryka pokazująca, jak często dostępność strony jest zakłócana. Incydent odnosi się do okresu, kiedy strona napotyka czas przestoju lub staje się niedostępna.

Śledzenie liczby incydentów pokazuje, jak niezmienne jest zaplecze infrastrukturalne strony. Właściciele stron używają tej metryki do odkrywania trendów, wzorców i pierwotnych przyczyn czasu przestoju, takich jak problemy z serwerem, awarie sieci lub błędy oprogramowania.

incydenty

Wiele organizacji używa liczby incydentów, w dłuższej perspektywie, aby ocenić, jak skuteczna jest ich infrastruktura. Pomaga im to odkryć miejsca do poprawy. Na przykład, impulsywny wzrost liczby incydentów może być znakiem przeciążenia serwera lub niewystarczających zasobów. Ponadto, analiza tych danych pomaga organizacjom poprawić dostępność swojej strony, używając odpowiednich zasobów i inwestycji.

Prowadzenie działań takich jak redundancja, systemy failover i proaktywne monitorowanie strony może zniwelować efekty incydentów i czasu przestoju. Ostatecznie prowadzi to do poprawy doświadczeń użytkowników i zachowania reputacji marki.

3. Średni czas odzyskiwania (MTTR)

Średni czas odzyskiwania (MTTR) to kluczowa metryka mierząca średni czas potrzebny do przywrócenia pełnej funkcjonalności strony po doświadczeniu czasu przestoju lub incydentu. Mierzy ona czas od wykrycia incydentu do momentu, kiedy strona jest z powrotem online.

Ta metryka daje jasny obraz o efektywności procesów reagowania na incydenty i odzyskiwania strony. Niższe wartości MTTR oznaczają szybsze odzyskiwanie po incydentach.

Właściciele stron używają MTTR do wykrywania problemów w zarządzaniu incydentami i stosowania niezbędnych dostosowań. Następnie mogą upraszczać techniki reagowania, inwestować w automatyzację i zapewniać odpowiednie szkolenia swoim zespołom wsparcia, aby zmniejszyć MTTR i zwiększyć dostępność swojej strony.

Stałe monitorowanie MTTR umożliwia organizacjom pozostanie konkurencyjnym na rynku. Będą mogły szybciej reagować na incydenty, zmniejszać czas przestoju i poprawiać zadowolenie użytkowników. Ponadto, będą mogły reagować z gotowością na nieoczekiwane trudności.

Wskaźniki wydajności

4. Średni czas odpowiedzi

Średni czas odpowiedzi to kluczowy wskaźnik wydajności, który mierzy czas potrzebny serwerowi strony internetowej na odpowiedź na Twoje żądanie. Mamy na myśli cały proces, od momentu inicjacji żądania — jak kliknięcie gdzieś — aż do momentu, gdy serwer odpowiada i renderuje treść. Niższe czasy odpowiedzi dowodzą, że serwer może przetwarzać żądania i odpowiadać bardziej natychmiastowo.

czasy odpowiedzi

Monitorowanie tego wskaźnika pomaga zapewnić płynne/reaktywne doświadczenie użytkownika. Wolniejsze czasy odpowiedzi mogą zniechęcać użytkowników, prowadząc do zwiększenia współczynnika odrzuceń i zmniejszenia zaangażowania. Elementy, które mogą wpływać na ten wskaźnik, to:

 • Wydajność serwera
 • Opóźnienia w sieci
 • Architektura strony
 • Złożoność żądania

Właściciele stron analizują dane dotyczące średniego czasu odpowiedzi, aby identyfikować zatory w wydajności, poprawiać konfiguracje serwerów i realizować strategie buforowania w celu przyspieszenia reaktywności strony. Szybki i stały czas odpowiedzi pomaga zatrzymać użytkowników, zwiększa ich satysfakcję i maksymalizuje konwersje oraz przychody.

5. Szybkość ładowania strony

Szybkość ładowania strony pokazuje czas potrzebny na całkowite wyświetlenie jej zawartości w przeglądarce użytkownika po jego żądaniu. Jest to kluczowy wskaźnik wydajności, który bezpośrednio wpływa na doświadczenia użytkownika. Czynniki, które mogą zmieniać ten wskaźnik, to:

 • Czas odpowiedzi serwera
 • Opóźnienia w sieci
 • Renderowanie w przeglądarce
 • Rozmiar i złożoność zawartości

czas wczytywania strony

Szybkie ładowanie strony utrzymuje zadowolenie użytkowników. Oczywiście, użytkownicy są skłonni opuszczać strony z wolnymi czasami ładowania, co skutkuje wyższym współczynnikiem odrzuceń i niższymi wskaźnikami konwersji. Należy również zauważyć, że szybkość ładowania strony nie dotyczy tylko strony głównej; użytkownicy oczekują szybkiego ładowania na całej stronie, zwłaszcza na ważnych stronach, takich jak karty produktów, które napędzają konwersje lub zawierają kluczowe informacje.

Właściciele stron, którzy chcą poprawić szybkość ładowania swojej strony, mogą to zrobić poprzez:

 • Optymalizację obrazów i multimediów
 • Zminimalizowanie żądań HTTP
 • Wykorzystanie buforowania przeglądarki
 • Używanie sieci dostarczania treści (CDN) do bardziej efektywnego serwowania treści

6. Core Web Vitals

Core Web Vitals to grupa wskaźników wydajności, które mierzą kluczowe elementy doświadczenia użytkownika. Te wskaźniki to:

 • Largest Contentful Paint (LCP): Ten wskaźnik mierzy czas, jaki upływa, zanim użytkownicy zobaczą największy element treści na stronie internetowej. Jest to w pewnym sensie szybkość ładowania strony. Obecnie strony internetowe powinny dążyć do osiągnięcia LCP poniżej 2,5 sekundy dla szybkiej wydajności.
 • Interaction to the Next Paint (INP): Ten wskaźnik mierzy reaktywność strony, obliczając czas potrzebny na to, aby strona stała się w pełni interaktywna po działaniu użytkownika. Jest to opóźnienie między wejściem użytkownika a wynikającą z tego wizualną odpowiedzią/malowaniem na ekranie. Niższy INP wskazuje na płynniejszą i bardziej reaktywną stronę.
 • Cumulative Layout Shift (CLS): Ten wskaźnik ocenia stabilność wizualną strony internetowej. Oblicza nieprzewidziane zmiany układu, które występują podczas ładowania strony. Oznacza to, jak często elementy strony nagle zmieniają swoje położenie i zmuszają użytkownika do kliknięcia w niewłaściwe miejsce. Zminimalizowany CLS zapewnia użytkownikom satysfakcjonujące doświadczenie przeglądania.

Core Web Vitals

Analiza zaangażowania użytkowników

7. Unikalni użytkownicy

Unikalni użytkownicy strony to osoby, które uzyskują do niej dostęp w określonym czasie — jak dzień, tydzień, miesiąc lub inny określony okres. Pokazuje to zasięg i wielkość publiczności strony, dostarczając liczbę różnych użytkowników, którzy wchodzili z nią w interakcję w danym okresie.

Monitorowanie tej metryki pokazuje całkowitą ilość ruchu i demografię użytkowników strony. Pomaga to właścicielom stron w ocenie ich kampanii marketingowych, strategii treści i działań związanych z pozyskiwaniem użytkowników. Mogą oni śledzić zmiany w tej metryce w czasie, aby wykryć trendy wzrostu, wzorce sezonowe i wpływ czynników zewnętrznych na ruch na stronie.

Ponadto, analiza liczby unikalnych użytkowników upraszcza marketing ukierunkowany dla właścicieli stron. Umożliwia im to dostarczanie spersonalizowanych treści dla określonej części swojej publiczności. Skutkuje to lepszymi doświadczeniami użytkowników, zwiększonym zaangażowaniem i wyższymi wskaźnikami konwersji.

unikalni użytkownicy

8. Wskaźnik odrzuceń

Wskaźnik odrzuceń jest integralną metryką zaangażowania użytkowników, która mierzy procent odwiedzających, którzy opuszczają stronę po obejrzeniu tylko jednej strony. Wysoki wskaźnik odrzuceń pokazuje, że większość użytkowników odwiedzających jedną stronę nie chce wchodzić w interakcje z innymi stronami i dodatkowymi treściami. Jest to znak potencjalnych problemów z trafnością lub jakością treści.

Monitorowanie tej wartościowej metryki może pomóc w ocenie skuteczności stron lądowania i ich doświadczenia użytkownika. Niższe wskaźniki odrzuceń wskazują, że użytkownicy są bardziej zainteresowani spędzaniem więcej czasu na stronie. Przeciwnie, wyższe wskaźniki odrzuceń pokazują, że użytkownicy nie mogą znaleźć tego, czego szukają, lub napotykają zniechęcające przeszkody.

Właściciele stron, którzy chcą obniżyć swój wskaźnik odrzuceń, powinni:

 • Zoptymalizować swoje strony lądowania
 • Poprawić trafność/zawartość swoich treści
 • Ulepszyć nawigację po stronie
 • Zapewnić płynne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach

Mogą analizować dane dotyczące wskaźnika odrzuceń i stosować przemyślane strategie optymalizacji, aby maksymalizować zaangażowanie użytkowników i zwiększyć wskaźniki konwersji.

9. Średni czas trwania sesji

Średni czas trwania sesji — znany również jako czas przebywania — mierzy średni czas, jaki użytkownik spędza na stronie podczas jednej sesji. Ta metryka pokazuje, jak bardzo zaangażowani i zainteresowani są użytkownicy treścią i funkcjonalnością strony.

Dłuższy średni czas trwania sesji sugeruje, że odwiedzający są bardzo zainteresowani treścią. Mają tendencję do odkrywania wielu stron i prawdopodobnie wykonują takie działania, jak czytanie artykułów, oglądanie filmów lub dokonywanie zakupów.

Monitorowanie tej metryki pozwala właścicielowi strony ocenić użyteczność treści strony, doświadczenie użytkownika i ich techniki angażowania. Pomaga im dowiedzieć się, jak fascynująca i przekonująca jest ich treść oraz gdzie jest miejsce na postęp.

Właściciele stron zazwyczaj analizują trendy w danych dotyczących czasu trwania sesji, aby odkryć strony lub sekcje, które są bardziej atrakcyjne dla użytkowników. Mogą również znaleźć obszary, w których użytkownicy mogą napotykać na tarcie lub różne przeszkody. Aby zmaksymalizować średni czas trwania sesji, muszą prezentować odpowiednie i pomocne treści, optymalizować nawigację po stronie i dostarczać jasne wezwania do działania.

10. Wyświetlenia stron na sesję

Wyświetlenia stron na sesję to kluczowa metryka, która dostarcza średnią liczbę stron sprawdzonych przez użytkownika podczas pojedynczej wizyty. Jest to wskaźnik, który ilościowo określa, jak bardzo użytkownicy są zainteresowani treścią strony i jak skutecznie strona motywuje użytkowników do odwiedzania większej liczby stron niż tylko strona główna.

Wyższa liczba wyświetleń stron na sesję dowodzi, że odwiedzający mają tendencję do przeglądania wielu stron strony, wchodzenia w interakcje z różnorodnymi treściami/funkcjami i ewentualnie dalszego postępu. Ta metryka jest bardziej integralna dla stron opartych na ich treści. Dla nich, zwiększone wyświetlenia stron na sesję oznaczają zwiększone przychody z reklam, poprawę retencji użytkowników i słodszą jakość doświadczenia użytkownika.

Monitorowanie wyświetleń stron na sesję pozwala właścicielom stron odkryć obszary, w których użytkownicy są bardziej zainteresowani. Mogą dowiedzieć się, które treści lub sekcje strony są bardziej popularne. W rezultacie mogą znaleźć potencjalne możliwości do sprzedaży dodatkowej i maksymalizacji swoich przychodów.

Właściciele stron mogą analizować różne trendy w wyświetleniach stron na sesję, aby wykorzystać użyteczne strategie, które mogą zachęcić użytkowników do większej interakcji. W ten sposób mogą położyć fundament pod bardziej wartościowe interakcje i szybko osiągnąć swoje wymagania biznesowe.

11. Wskaźnik konwersji

Wskaźnik konwersji jest ostatnią, ale nie mniej ważną krytyczną metryką dzisiaj. Mierzy procent odwiedzających, którzy wykonują oczekiwaną akcję/cel, w tym dokonanie zakupu, zapisanie się do newslettera lub wypełnienie formularza kontaktowego. Ten wskaźnik pokazuje, jak skutecznie strona osiąga cele biznesowe.

Wyższe wskaźniki konwersji oznaczają, że duża część użytkowników podejmuje preferowane działanie. Może to skutkować zwiększonymi przychodami, pozyskaniem klientów i sukcesem biznesowym. Przeciwnie, niskie wskaźniki konwersji przekazują wiadomość, że istnieją potencjalne bariery lub punkty tarcia, które należy zidentyfikować, w tym skomplikowane procesy realizacji zamówienia, niejasne wezwania do działania lub brak sygnałów zaufania.

Monitorowanie wskaźnika konwersji pomaga właścicielom stron odkrywać obszary do optymalizacji, w tym:

 • Udoskonalanie projektu strony lądowania
 • Uproszczenie procesu zakupu
 • Prowadzenie ukierunkowanych kampanii marketingowych

Właściciele stron mogą analizować dane dotyczące wskaźnika konwersji i wdrażać strategie zwiększające konwersje. Skutkuje to maksymalizacją zwrotu z inwestycji (ROI) z ich cyfrowych działań marketingowych, co jest głównym celem w każdym biznesie.

Podsumowanie

Jak omówiliśmy dzisiaj, śledzenie i analizowanie wskaźników wydajności i dostępności strony internetowej jest koniecznością dla każdego właściciela strony dzisiaj. Rynek jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, a monitorowanie tych metryk jest wyjątkową strategią dla właścicieli stron do odkrywania obszarów, w których mogą zoptymalizować swoją stronę.

Nie ma już potrzeby podkreślania, jak dużą rolę odgrywają te jedenaście KPI w maksymalizowaniu satysfakcji klientów i zwiększaniu przychodów dla każdego biznesu. W rezultacie, jeśli jesteś właścicielem strony lub menedżerem biznesu, nie wahaj się zastosować te metryki na swojej stronie już dzisiaj, aby osiągnąć sukces w dłuższej perspektywie.


O Autorze

Robert Koch

Robert Koch – doświadczony projektant aplikacji SaaS i konsultant ds. optymalizacji biznesu przez automatyzację. W wolnym czasie zapalony piwowar domowy i serowar.

Komentarze zamknięte.

 • Obserwuj nas

 • Przeglądaj Kategorie • Super Monitoring

  Superbohaterski monitoring dostępności i prawidłowego funkcjonowania serwisów i aplikacji internetowych.


  Wypróbuj bezpłatnie

  lub dowiedz się więcej o monitorowaniu stron
 • Superbohaterski monitoring dostępności i funkcjonowania serwisów internetowych.
  Super Monitoring
  lub dowiedz się więcej
  o monitorowaniu stron